Професія "Електрозварник ручного зварювання,

коваль ручного кування"   

      Професія електрозварник, коваль користується попитом на ринку праці, тому, що вона є однією з найбільш престижних серед молоді.

Професія електрозварника  - це не просто ремесло, а винахід, якому вже більше ста років і в якому сконцентровані знання та досвід багатьох важливих галузей науки – математики, фізики, хімії, електротехніки та інших.

Важко назвати галузь, де б не застосовувалось зварювання. Праця зварника в основному ручна  - індивідуальна. Від міцності зварного шва залежить надійність виробу або цілої конструкції.

Факторів, що впливають на якість зварювання дуже багато, тому від досвіду і майстерності зварника залежить якість виконаної роботи.

Коваль – одна з найшанованіших і найдавніших професій.

Коваля ототожнювали з чародієм, магом, чаклуном, а його діяльність повязували з чарами.

Ручне ковальство – досить трудомістка праця, що потребує багато часу та затрат фізичних сил

Все це сприяє тому, що всі ковані вручну вироби – унікальні і неповторні.

В ручному способі кування практично немає однакових деталей чи однакового візерунку, кожен виріб – це ексклюзив.

 
 
 
Майстерні в/н з професії електрозварник ручного зварювання, коваль ручного кування

 

       

  

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу 

 

1. Професія 7212.2 Електрозварник ручного зварювання

2. Кваліфікація 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову електрозварювальних машин, вимоги до зварного шва та поверхонь після кисневого різання (стругання); вимоги до покриття електродів та його значення; основні види контролю зварних швів; способи  підбирання марок електродів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в зварюваному металі та заходи з їх запобігання.

Повинен уміти: Виконувати ручне дугове зварювання середньої складності деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей, і простих деталей з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів у всіх просторових положеннях зварного шва, крім стельового. Виконувати ручне дугове, кисневе різання, стругання деталей середньої складності з маловуглецевих, легованих, спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів в різних положеннях. Наплавляти спрацьовані прості інструменти і деталі з вуглецевих та конструкційних сталей.

4.  Загальнопрофесійні вимоги.

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-клаліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Електрозварник ручного зварювання” 2 розряду:

– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах 1-2-3 атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією електрозварник ручного зварювання 2 розряду не менше 1 року.

 6. Сфера професійного використання випускника

Оброблення металу. Зварювальні роботи. Виробництво машин та устаткування.

 7. Спеціальні вимоги

7.1.      Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років;

7.2.      Стать: чоловіча;

7.3. Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

 

професійно-технічного навчального закладу

 

1.Професія   7221.2 Коваль ручного кування

 2. Кваліфікація – 3 розряд 

 3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти:

- кувати вручну за ескізами, шаблонами і взірцями деталей середньої складності з чистовою обробкою поверхонь та точним дотриманням розмірів;

-       провадити згинання, відтягування, відбортування та висадку виробів середньої складності різної конфігурації з листового металу товщиною від
5 мм до 8 мм за кресленнями та шаблонами;

-       нагінку ресорних хомутів у гарячому стані на ресори до 10-ти листів,виправляючи та перевіряючи косинцем;

-       виправлення штампованих деталей з листового металу без горловини угарячому і холодному стані, перевіряючи за кресленнями та шаблонами;

-       виготовляти інструмент, необхідний для ковальських робіт;

-       працювати підручним коваля більш високої кваліфікації під час кування особливо складних та основних деталей з чистовою обробкою поверхонь, а також під час згинання ресорних листів;

-       користуватися шаблоном і спеціальним інструментом;

-       встановлювати причини дефектів та застосовувати способи запобігання їм та усунення;

-       читати робочі креслення;

-       правильно організовувати та утримувати робоче місце;

-       економно витрачати матеріали, інструменти та електроенергію;

-       дотримуватися вимог безпеки праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку та виробничої санітарії.

Повинен знати:

-       будову та призначення повітродувних установок;

-       кувальні властивості основних металів;

-       способи згинання ресорних листів із сталі різних марок;

-       правила та прийоми ковальського зварювання;

-       розміри припусків на обробку та допуски на поковку;

-       елементарні способи підрахунку маси матеріалу, необхідного для найпростіших поковок;

-       режим нагрівання і кувальну температуру сталі різних марок;

-       прийоми та послідовність переходів кування;

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

 

Повинен знати і застосовувати у практичній діяльності:

-         кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

-         економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;

-         призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів і розцінок;

-         виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони  праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

-         правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

-         норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

-         основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

-         чинність положень Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен :

-         раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-         дотримуватись норм технологічного процесу;

-         виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

-         забезпечувати робочий стан і показники надійності роботи ковальського обладнання;

-         сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

-         знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

-         додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).

 5 Вимоги освітнього рівня випускників до професійно-технічного навчального закладу.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника:

виконання ковальських робіт середньої складності деталей і вузлів із вуглецевих сталей в усіх галузях народного господарства.

7. Специфічні вимоги:

7.1.        Вік : по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.

7.2.        Стать: чоловіча.

7.3.        Медичні обмеження.