Споконвічно на педагогів була покладена велика та благородна місія – виховання підростаючого покоління. 

Через віки основним завданням визначалося формування Людини з високими моральними якостями і чеснотами.  

 Сьогодні перед педагогічним колективом ліцею стоїть завдання пошуку нових форм для формування у кожного учня глибокого наукового світогляду, громадянської зрілості і соціальної активності, високої політичної і моральної культури, справжньої інтелігентності.