Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів

На сьогоднішній день величезне число автомобілів буквально заполонило вулиці нашої країни. Щоб цей величезний автопарк постійно міг перебувати в справному стані, необхідна спеціальна служба з діагностики несправностей і ремонту автомобілів. . У завдання автослюсаря входить, перш за все, виявлення несправності в автомобілі, загальна оцінка стану машини, а також подальший ремонт, регулювання і налагодження механізмів автомобіля.

      Предметом праці слюсаря є автомобіль, його системи, агрегати, прилади, деталі. Встановивши причини неполадок, слюсар розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях, змащує частини, що труться, укладає лінії бортової комунікації. Автослюсар користується цілим арсеналом інструментів, механізмів, пристроїв. Перша умова роботи в сфері  технічного обслуговування і ремонту автомобілів – любов до техніки, друге - терпіння й наполегливість. Слюсарю потрібне почуття відповідальності. Ця професія розвиває ряд позитивних якостей людини, таких як спостережливість, майстерність, акуратність, аналітичне й технічне мислення.

      Рихтувальник кузовів - виконує слюсарну обробку і пригонку деталей автомобіля, складає і регулює вузли і механізми, з'єднує деталі і вузли пайкою та клепанням, рихтує вм'ятини кузовів автомобілів, готує їх під пофарбування.

     Обравши професію слюсаря з ремонту та рихтування автомобілів ви завжди, при бажанні, матимете джерело поліпшення сімейного добробуту. Це професія для справжніх чоловіків. Оволодівши нею, ви легко зможете  працевлаштуватись і навіть організувати приватну справу з ремонту автомобілів.

Професія автослюсаря вважається престижною.

У майбутньому професія збережеть­ся, але в ній відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес в ціло­му буде автоматизований. За класифікацією професія слюсаря з ремонту автомобілів відноситься до професій типу "людина - техніка".

 • Предмет праці автослюсаря: автомашина, її агрегати, системи, механізми,окремі її прилади, а також частини приладів і деталей.
 • Основні операції: розбирання, ремонт, складання, ре­гулювання, комплексне вип­робування відповідно до технічних умов ек­сплуатації агрегатів та вузлів автомобілів різних марок.
 • Знаряддя праці: різноманітні ручні інструменти - ключі і викрутки, молотки, пасатижі, вимірювальні пристрої, пнев­матичне обладнання, стенди, електричні механізми та пристрої тощо.

Ринок праці

Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки. Цим займаються автослюсарі, і потреба в них постійно збільшується. Набуті професійні знання автослюсар може реалізувати в інших професіях. Ризик втрати роботи майже нульовий.

Перспективи

Професія автослюсаря є однією з тих, яка затребувана в автотранстпортних  службах і серед приватних власників авто. Саме тому кваліфікований фахівець з ремонту і діагностики автомобіля сьогодні так потрібен  в нашій країні.

Отже, після закінчення професійного навчального закладу завжди можна влаштуватися на роботу за спеціальністю, до того ж з порівняно високою заробітною платнею.

Області   застосування  професійних  знань:

 • автобусні  парки;
 • таксомоторні  парки ;
 • автотранспортні  підприємства;
 • транспортні  цехи;
 • автосервіси;
 • автомобільний  спорт;
 • станції  технічного  обслуговування  і  інструментального  контролю;
 • майстерні  по  заміні, балансуванню  і  ремонту  шин;
 • автомобільні  підрозділи  Збройних  Сил  і  міліції.

Домінуючі  види діяльності  професії «Слюсар з ремонту автомобілів»:

 • розбирання, ремонт, збирання  вантажних і легкових автомобілів, автобусів, тролейбусів, мотоциклів, моторолерів  і інших транспортних засобів;
 • регулювання  і розбирання, ремонт і заміна, установка і регулювання агрегатів, вузлів і деталей (в т.ч. електроустаткування) автомобіля;
 • обслуговування  вузлів,  агрегатів і систем автомобіля;
 • заміна витратних матеріалів на автомобілі (олива, тосол);
 • діагностика агрегатів, вузлів і систем автомобіля;
 • підтримка автомобіля в справному стані;
 • перевірка гальмівної, рульової  систем  і підвіски на стенді;

Слюсар з ремонту автомобілів повинен знати: призначення і будову автомобілів, що обслуговуються; схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів; технічні  умови  на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення  і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць  і приладів; правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; будову , призначення  і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; періодичність та  обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових  одиниць і агрегатів автомобілів; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів; основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток; поняття та ознаки правової держави; конституційні основи України; цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав та інтересів; розгляд господарчих спорів; адміністративний проступок і адміністративна відповідальність; правову охорону природи; загальні основи галузевої економіки і підприємства; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва; системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Завдання та обов’язки: виконує ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів; розбирає, проводить дефектування деталей, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці й прилади, замінює їх при  технічному обслуговуванні та ремонті; перевіряє гальмові та  ходові властивості автомобілів; виконує на стендах  випробування складових одиниць та  агрегатів; виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць  і приладів; розбраковує деталі  після розбирання  та миття; виконує слюсарну обробку деталей за 7-10  квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання; виконує статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складає дефектувальні відомості.

Слюсар з ремонту автомобілів повинен вміти:

 

Якщо ви хочете здобути потрібну на ринку праці професію, вдосконалити свої знання та практичні навички, прагнете підвищити шанси на працевлаштування, приходьте на навчання до Брошнівського професійного лісопромислового ліцею !